O stronie

541548305_97ff8dcaf8_b

Trey Ratcliff – Angkor Wat

„Obraz Dhammy” jest stroną, i po części blogiem, poświęconą wczesnemu buddyzmowi i pierwotnym naukom Siddharthy Gautamy, zwanego Buddą. Przez kilka stuleci nauki Buddy przekazywane były ustnie i zapamiętywane dla przyszłych pokoleń. W obawie przed ich utratą mnisi spisali je w piśmie i języku Pali. Zachowały się do dzisiaj w tzw. „Kanonie Palijskim”, który jest uznawany przez wszystkie tradycje buddyjskie. „Dhamma” jest to właśnie ta nauka przekazana po raz pierwszy przez Buddę.

Dziś jedyną, starą tradycją nawiązującą wyłącznie do pierwotnych tekstów palijskich jest tzw. Theravada (Droga Starszych), jedna ze starożytnych szkół buddyjskich, która poprzez nieprzerwany przekaz nauk dotrwała do czasów współczesnych. Theravada poprzez tysiąclecia wzbogaciła się o wiele dzieł komentatorskich i różne podejścia do nauk Buddy i praktyki medytacji. Wśród tak wielkiej różnorodności, nauczanie Buddy może ulec niezamierzonemu zatarciu i stracić swój pierwotny sens i oddziaływanie.

Dlatego coraz więcej mnichów i nauczycieli buddyjskich postanawia powracać do wczesnych nauk Buddy zawartych w najstarszych zachowanych mowach i brać je jako podstawę w przekazie Dhammy i nauczaniu medytacji.

„Obraz Dhammy” ma być przystępnym przedstawieniem tych pierwotnych nauk Buddy. Materiały tu umieszczane będą w dużej mierze opierać się na nauczaniu Bhante Vimalaramsiego, buddyjskiego mnicha i nauczyciela z Ameryki Północnej, zainteresowanego najwcześniejszym przekazem Dhammy. Obecnie Bhante V. większość czasu mieszka i naucza przy Dhamma Sukha Meditation Center, centrum medytacyjnym w Stanach Zjednoczonych.

Dla bardziej zainteresowanych nie zabraknie również odniesień do różnych tradycji buddyjskich i nauczycieli.

Pragnę uczynić ze strony rzetelne i przystępne źródło informacji na temat pierwotnego nauczania Buddy jak i Buddyzmu w ogólności.

Zapraszam do lektury!